Hình ảnh trước và sau khi Nâng Mũi tại Sài Gòn Venus

Dưới đây là những Hình ảnh khách hàng trước và sau khi Nâng Mũi tại Phòng khám chuyên khoa PTTM Sài Gòn Venus với Bác Sỹ Huy đã được chụp lại, các bạn hãy xem sự so sánh để biết kết quả.

Khách hàng số 1:

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi11

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi8

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi9

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi10

Khách hàng số 2:

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi1

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi2

Khách hàng số 3:

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-01

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-02

Khách hàng số 4:

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-03

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-04

Khách hàng số 5:

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi3

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi4

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi5

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi6

anh-khach-hang-dich-vu-nang-mui-cho-nam-gioi7

Khách hàng số 6:

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-05

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-06

Khách hàng số 7:

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-09

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-10

Khách hàng số 8:

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-11

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-12

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-13

Khách hàng số 9:

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-14

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-15

hinh-anh-truoc-va-sau-khi-nang-mui-16

Và còn rất nhiều khác hàng khách nữa sẽ được chúng tôi cập nhật sau…

Hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa mỗi người (*)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ